00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Türkmen türgenlerimiziň üstünligi

2024-02-27 06:55:06

776

Polşanyň Warşawa şäherinde sportuň dzýudo görnüşi boýunça geçirlen Ýewrponyň açyk çempionatynda türkmen türgenlerimiz uly üstünligi gazandy.

Gyzlaryň arasynda 57 kilograma çenli agram derejesinde Maýsa Pardaýewa çykyş edip altyn medaly gazandy. Maýsanyň altyn medala barýan ýoldunda sloweniýaly, awstriýaly, hytaýly, fransiýaly we ispaniýaly türgenlerden üstün çykmagy başardy.

Oglanlaryň arasynda bolsa Serdar Rahimow 66 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edip kümüş medalyň eýesi boldy.


serdar.jpg

Şeylede okaň