00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Dopinge garşy

anti-doping-link

Doping Garşy

Türkmenistanyň Dopinge garşy göreş barada Milli agentligi (NADAT) Bütindünýä antidoping Kodeksine we Netijeleri Dolandyrmagyň Halkara Standartyna we milli dopinge garşy düzgünleriniň 8.1.1.1 maddasyna laýyklykda Beýik Britaniýanyň garaşsyz Halkara Sport çözgütlerini çykaryjy guramasyny belledi. Şeýlelik bilen bellenen gurama NADAT-yň dopinge garşy düzgünlerine laýyklykda kazyýet işiniň geçirmekligini çalt we institusional garaşsyz adalatly diňlenişigi hukugyny üpjün edýär.