Dopinge garşy

 • Ibermek üçin ýüztutma

  Terapewtiki ulanyşla (TUE) tabşyrmak üçin ýüztutma

  Indir
 • Terapewtiki ulanyş näme (TUE)

  (TUE) hakda möhüm maglumat

  Indir
 • TERAPEWTIK (BEJERIŞ) ULANYŞ RUGSATNAMA DIÝMEK NÄME? (TUE)

  Indir
 • 2023 Gadagan edilen Sanaw

  Indir
 • Dopinga garşy Bütindünýä Kodeksy

  Indir
Türkmenistanyň Dopinge garşy göreş barada Milli Agentligi (NADAT), Bütindünýä Antidoping Kodeksine we netijeleri dolandyrmagyň Halkara Standartyna laýyklykda we Dopinge garşy göreşmek düzgünleriniň 8.1.1.1 maddasyna laýyklykda, NADAT-nyň dopinge garşy göreş baradaky düzgünlerine laýyklykda kazyýet işlerine garamak üçin, sport jedellerini çözmek boýunça gullugy bolan Kontinental netijeleri dolandyryş paneli (CRMP) Aziýa / Okeaniýa belledi we şeýlelik bilen, ilkinji diňlenişikler üçin amaly garaşsyz topar tarapyndan adalatly diňlenişik hukugyny üpjün edýär.
Türkmenistanyň Dopinge garşy göreş barada Milli agentligi (NADAT) Bütindünýä antidoping Kodeksine we Netijeleri Dolandyrmagyň Halkara Standartyna we milli dopinge garşy düzgünleriniň 8.1.1.1 maddasyna laýyklykda Beýik Britaniýanyň garaşsyz Halkara Sport çözgütlerini çykaryjy guramasyny belledi. Şeýlelik bilen bellenen gurama NADAT-yň dopinge garşy düzgünlerine laýyklykda kazyýet işiniň geçirmekligini çalt we institusional garaşsyz adalatly diňlenişigi hukugyny üpjün edýär.
 • Kontinental RM Toparynyň iş tertibi

  Indir
 • Aziýa Okeaniýa Kontinental RM Toparynyň düzümi

  Indir
 • Halkara diňleýiş Toparynyň iş tertibi

  Indir

Halkara hyzmatdaşlar