Dopinge garşy

 • Ibermek üçin ýüztutma

  Terapewtiki ulanyşla (TUE) tabşyrmak üçin ýüztutma

  Indir
 • Terapewtiki ulanyş näme (TUE)

  (TUE) hakda möhüm maglumat

  Indir
 • TERAPEWTIK (BEJERIŞ) ULANYŞ RUGSATNAMA DIÝMEK NÄME? (TUE)


  Indir
 • 2021 Gadagan edilen sanaw | ENG

  Indir
 • 2021 Gadagan edilen sanaw | RUS

  Indir
 • Dopinga garşy bütindünýä kodeksy 2021 | ENG

  Indir
 • Dopinga garşy bütindünýä kodeksy 2021 | RUS

  Indir
Türkmenistanyň Dopinge garşy göreş barada Milli Agentligi (NADAT), Bütindünýä Antidoping Kodeksine we netijeleri dolandyrmagyň Halkara Standartyna laýyklykda we Dopinge garşy göreşmek düzgünleriniň 8.1.1.1 maddasyna laýyklykda, NADAT-nyň dopinge garşy göreşmek baradaky düzgünlerine laýyklykda kazyýet işlerine garamak üçin, Beýik Britaniýada ýerleşýän garaşsyz, sport jedellerini çözmek boýunça gullugy bolan Sport Çözgütleriniň Halkara Diňlenişik Geňeşini belledi we şeýlelik bilen, ilkinji diňlenişikde işleýän garaşsyz topar we amaly we institusional garaşsyz şikaýat guramasy tarapyndan adalatly diňlenişik hukugyny üpjün edýär.

Halkara hyzmatdaşlar