00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Results Management Panel

Türkmenistanyň Dopinge garşy göreş barada Milli Agentligi (NADAT), Bütindünýä Antidoping Kodeksine we netijeleri dolandyrmagyň Halkara Standartyna laýyklykda we Dopinge garşy göreşmek düzgünleriniň 8.1.1.1 maddasyna laýyklykda, NADAT-nyň dopinge garşy göreş baradaky düzgünlerine laýyklykda kazyýet işlerine garamak üçin, sport jedellerini çözmek boýunça gullugy bolan Kontinental netijeleri dolandyryş paneli (CRMP) Aziýa / Okeaniýa belledi we şeýlelik bilen, ilkinji diňlenişikler üçin amaly garaşsyz topar tarapyndan adalatly diňlenişik hukugyny üpjün edýär.


Türkmenistanyň Dopinge garşy göreş barada Milli agentligi (NADAT) Bütindünýä antidoping Kodeksine we Netijeleri Dolandyrmagyň Halkara Standartyna we milli dopinge garşy düzgünleriniň 8.1.1.1 maddasyna laýyklykda Beýik Britaniýanyň garaşsyz Halkara Sport çözgütlerini çykaryjy guramasyny belledi. Şeýlelik bilen bellenen gurama NADAT-yň dopinge garşy düzgünlerine laýyklykda kazyýet işiniň geçirmekligini çalt we institusional garaşsyz adalatly diňlenişigi hukugyny üpjün edýär.

pdf

Aziýa Okeaniýa Kontinental RM Toparynyň düzümi

pdf

Kontinental RM Toparynyň iş tertibi

pdf

Halkara diňleýiş Toparynyň iş tertibi