00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Amanowa Aýnur Aziýa oýunlarynda öňünde goýan maksadyna ýetdi.

2023-10-01 10:27:10

395

Amanowa Aýnur Lebap welaýatynyň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň Türkmenabatşäheriniň 7-nji sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy Aziýa oýunlarynyň sportuňKuraş görnüşi boýunça 52 kg agram derejesinde çykyş edip, münberiniň üçünjibasgançagyna çykdy.

1/8 finalda Fam Nguen Hong Mony (Wýetnam) 10:0hasabynda ýeňen zehinli gyz soňra Sawira Dia Fitri Rizkiantini (Indoneziýa)ýeňlişe sezewar etdi — 5:0. Çärýekfinalda koreýaly Ýonjiden (3:0) üstün çykanAýnur ýarymfinalda özbegistanly Hilola Ortikboýewany ýeňip bilmedi we Oýunlaryňkuraş ýaryşynyň bürünç medalyna eýe boldy.

300923-008.jpg

Şeylede okaň