00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Azatjan Achilow grek-rim göreşinde bürünç medal gazandy

2022-08-13 10:38:31

307

Türkmen sportçylary 5-nji Yslam raýdaşlyk oýunlarynda medal gazandylar. Bu netije, grek-roman sport göreş stiline laýyklykda guralan ýaryşlara degişlidir.

63 kg agram derejesinde grek-rim göreşinde yzygiderli ýeňiş gazanmagy netijesinde üçünji orny eýeleýän göreş ýaryşyna gitmek hukugyny gazanan Azatjan Achilow bu pursatdan peýdalandy. Oýunlaryň bürünç medalyny almagy başardy.

Bilşimiz ýaly Azatjan grek-roman göreşinden sport ussady. Meşhur hünärmen Nepes Gukulow, bu görnüşdäki ýaryşa gatnaşýan milli ýygyndymyzy türgenleşdirýär.

Oýunlarda 6 sportçynyň grek-roman göreş toparymyza wekilçilik edýändigini ýatladýarys. Bu toparda yzygiderli medal gazanan Azatjan Açilowdan başga-da Umit Durdiýew, Begmyrat Nobatow, Toýly Orazow, Şihazberdi Ovelekow, Aýbegşazada Kurraýew ýaly ussat pälwanlar bar.

Şeylede okaň