00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Erkin göreş

Erkin göreşde pälwanlar ellerini we aýaklaryny ulanyp bilerler we garşydaşlaryny bilinden ýa-da aşagyndan tutup bilerler.

Iň köne sport

Göreş dünýäniň iň gadymy bäsdeşlik sporty hökmünde ykrar edildi. Hakykatdanam, pälwanlaryň gowak çyzgylary biziň eramyzdan öňki 3000-nji ýyllara degişlidir. Sport gadymy Olimpiýa oýunlaryna miladydan öňki 708-nji ýylda, Oýunlaryň ýazylan taryhy başlanandan gysga wagt soň girizilipdi.

1904-nji ýylda olimpiýa işgärleri bu maksatnama erkin göreşi, adatça “tutmak mümkin boldugyça tutmak” diýlip atlandyryldy. Bu stil grek-rim bilen deňeşdirilende has az taryh we däp-dessurlara eýe bolupdyr, ýöne Beýik Britaniýanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýarmarkalarynda we festiwallarynda ýerine ýetirilýän professional güýmenje görnüşine öwrülip, uly meşhurlyga eýe bolupdyr.

 • Ady:

  Türkmenistan göreş federasiýasy

  E-poçta:

  tkm@united-world-wrestling.org

  Başlygy:

  Maksat Baýramow

  • Erkin göreşde pälwanlar ellerini we aýaklaryny ulanyp bilerler we garşydaşlaryny bilinden ýa-da aşagyndan tutup bilerler.
  • Göreş dünýäniň iň gadymy bäsdeşlik sporty hökmünde ykrar edildi. Hakykatdanam, pälwanlaryň gowak çyzgylary biziň eramyzdan öňki 3000-nji ýyllara degişlidir.
  • 1904-nji ýylda olimpiýa işgärleri bu maksatnama erkin göreşi, adatça “tutmak mümkin boldugyça tutmak” diýlip atlandyryldy.