00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Sport gimnastikasy

Çeperçilik gimnastikasy – bu gimnastlaryň poluň üstünde ýüpler, halkalar, toplar, klublar ýa-da lenta bilen sazyň utgaşyklygynda, şahsy ýa-da topar çärelerde çykyş edýän, diňe zenan çäresi bolup durýar.

TIZ WE GÜÝÇLI
1800-nji ýyllarda çeperçilik gimnastikatopar gimnastikasy görnüşde hereket etdi we ýönekeý horeografiýanyň yzlaryny öz içine goşdy. Ol onuň täze tapylan çylşyrymlylygy has giň märekäni özüne çekip, birinji synaglaýyn ýaryşlar 1930-njy ýyllarda Gündogar Ýewropada ýüze çykýança haýal ösüpdir. 

KÖP SANLY ENE-ATALAR
Çeperçilik gimnastika köp sanly garyşyk görnüşlerden ösüp çykdy. Ol klassiki baletiň plýusler we arabeskalar ýaly elementlerini, şeýle hem myşsalaryň ösüşine apparatyň işini ugrukdyrmagyň nemes ulgamyny we ritmiň kämilleşmegi üçin mugt maşklary ulanmagyň şwed usulyny öz içine goşýar.

 • Ady:
  Türkmenistanyň Gimnastika federasiýasy

  E-mail:
  tkmgymnastics@gmail.com

  Başlygy: 
  Çagylow Döwran

  • Ritmiki gimnastika – bu adamlaryň ýa-da bäş ýa-da ondan köp sanly adamlardan toparlaryň bir ýa-da iki sany zady: ýüpi, halkany, topy, klubany, lentany we el tutmagy (apparatsyz) herkeetlendirýän sporty.
  • Çeperçilik gimnastika Žan-Žorž Nowerranyň, Fransua Delsartyň we Rudolf Bodeniň pikirlerinde gelip çykdy. 
  • Bäsdeşlikli ritmiki gimnastika 1940-njy ýyllarda Sowet Soýuzynda başlandy.