00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Kenarýaka woleýbol

Kenarýaka woleýbol Kalifornoýada wagt geçirmek üçin başlandy. Özüni meşhur bolmagy sebäpli, ol gülläp ösýän hünär sportuna öwrüldi.

Kenarýaka woleýbol birinji gezek Kaliforniýa ştatynda, Santa-Monikada 1920-nji ýyllaryň başynda  ýüze çykdy. Şol wagtlar, ýönekeý maşgala güýmenjesi bolup başlanan bu oýun, bütin dünýä boýunça tiz ýaýrap başlady. 1930-njy ýyllarda bu oýuna Çehoslowakiýa, Latwiýa we Bolgariýa ýaly ýurtlara ýetdi. 

DEPRESSIÝASYZ
Kenarýaka woleýbolyň hakykatdan hem Birleşen Ştatlarda 1930-njy ýyllarda, megerem, Beýik depressiýadan biraz ýeňleşmek hökmünde has ösendigi gyzykly. Iki adamyň gatnaşmagy bilen birinji resmi turnir 1947-nji ýylda geçirildi, kenarýaka woleýbolyň ýüzlerçe oýunçylaryň we bäş kenaryň gatnaşmagy bilen birinji tapgyry Kaliforniýada 1950-nji ýyllarda başlandy.

 • Ady:
  Türkmenistanyň Milli woleýbol federasiýasy

  E-mail:
  tachnazarovserdar@gmail.com

  Başlygy:
  Serdar Taçnazarow  

  • Woleýbol woleýbol hökmünde belli bolýança, ol mintonnetta ady bilen bellidi.
  • 1900-nji ýylda ýörite woleýbol üçin niýetlenen top döredildi.
  • Kenarýaka woleýbol klublary Santa-Monikada 1920-nji ýyllarda ýüze çykyp başlady.