00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Sinhron ýüzmek

Sinhron ýüzmek – öz başlangyjyny suw akrobatikasyndan alýan, deňeşdirerlikli täze ugur. Ol Birşelen Ştatlarda örän meşhur.

20-nji asyryň serhedinde awstraliýaly ýüzüji, Annat Kellerman, akrobatikany ýerine ýetirip ABŞ boýunça gezlenç etdi. Onuň çykyşlary örän meşhur boldy we sport döredi. 

SAZ BILEN ÝERINE ÝETIRIŞ
Sportuň bu görnüşi akrobatikany saz bilen birleşdirmek pikiri bolan Ketrin Kertis tarapyndan ösdürildi. Onuň okuwçylary 1933-34-nji ýyllarda “Ösüş asyry” Çikago Ýarmarkasynda çykyş etdiler, ol ýerde hem direktor, öňki olimpiýa platina gyzyl medalçysy Norman Ross “sinhron ýüzmek” diýlen adalgany oýlap tapdy.

  • Bu “sinhronlaşdyrmak”. Bilýänleriniň “sinhronizasiýasy” diýilýän sinhron ýüzüş – bu jebis ylalaşylan akrobatikanyň, ýüzmegiň we tansyň garyndysy.
  • Sinhro “suw balet” hökmünde 19-njy asyryň başynda başlandy.
  • 100 balldan şkala boýunça bahalar tehniki ýerine ýetirişiň, horeografiýanyň, sinhronlaşdyrmagyň, hereketleriň çylşyrymlylygynyň, sazyň interpretasiýasynyň (mugt rutina) we görkezmegiň usulynyň esasynda berilýär. 
 • Ady:
  Türkmenistanyň Suwdaky sport görnüşleriniň federasiýasy

  E-mail:
  tkmaquatics@gmail.com

  Başlygy:
  Guwanç Atanyýazow