00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Daýwing

Gimnastikadan ösen, bäsdeşlikli suwa çümmek, Şwesiýada we Germaniýada 18-nji asyrda başlandy.

GIMNASTIKANYŇ BAŞLANMAGY
Daýwing Şwesiýada we Germaniýada 18-nji we 19-njy asyrlarda meşhur boldy. Esasan bu sport bilen, suwda agyr işleri ýerine ýetirip başlap gimnastlar meşgullanypdyr. 

MEŞHUR ÝAÝRAMALAR
19-njy asyryň ahyrynda şwed daýwerleriň topary Beýik Britaniýa bardy. Olar daýwing-displeýleri ýakdylar, olar bolsa örän meşhur boldular we 1901-nji ýylda birinji daýwing-guramanyň, höwesjeňler daýwing-assosiasiýasynyň döredilmegine getirdi.

 • Ady:
  Türkmenistanyň Suwdaky sport görnüşleriniň federasiýasy

  E-mail:
  tkmaquatics@gmail.com

  Başlygy:
  Guwanç Atanyýazow 

  • Daýwing – bu kada bolşy ýaly akrobatikanyň ýerine ýetirilmegi bilen, platformadan ýa-da tramplindan suwa bökülýän ýa-da ýykylýan sport.
  • Bäsdeşlerde güýji, çeýeligi, kinestetik pikiri we howa barada düşünjeliligi goşmak bilen, gimnastlarda we tansçylarda bolan häsiýetleriň köpüsine eýe.
  • Daýwing gadymy döwürden bäri bütin dünýä boýunça meşhur bolan bolsa hem, daýwing boýunça birinji häzirki zaman ýaryşlar 1880-nji ýyllarda Angliýada geçirildi.