00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Atos

EKSKLÝUZIW ÖNÜMLER ÝA-DA HYZMAT TAPGYRY: MAGLUMAT TEHNOLOGIÝALARY

Atos SE (Societas Europaea) 2014 ýylda ýyllyk girdejisi 11 mlrd ýewro töweregi we 72 döwletde 93000 işgäri bolan sanlaýyn hyzmatlar ulgamynda baş bolup durýar. Bütün dünýä müşderiler bazasynyň çäklerinde Topar konsalting we ulgamlaýyn integrirleme hyzmatlaryny, dolandyryş hyzmatlaryny we BPO, asman amallaryny, iri maglumatlary we kiberhowpsuzlygy çözmek üçin, şeýle hem tölegler we tranzaksion hyzmatlar boýunça hyzmatlar ulgamynda baş bolup durýan Worldline üsti bilen tranzaksion hyzmatlaryny edýär.

Çuňňur tehnologiki bilimine we pudaklaýyn bilimine eýe bolmak bilen, Topar işewürligiň dürli ulgamlaryndan bolan müşderiler bilen işleşýär: goranma, maliýe hyzmatlary, saglygy goraýyş, önümçilik, köpçülikleýin maglumat serişdesi, durmuş hyzmatlary, döwlet sektory, bölekleýin söwda, telekomunikasiýa we transport. Atos ösüşe ýardam berýän we geljekde guramalara öz kärhanalaryny açmaga kömek berýän işewürlik-tehnologiýalaryna uýgunlaşan.

Topar Olimpiki we Paralimpiki oýunlary üçin maglumat tehnologiýalary boýunça Bütün dünýä hyzmatdaş bolup durýar we Parižde Euronext bazarynda hasaba alynan. Atos indiki brendleriň astynda işleýär: Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy we Worldline.

www.atos.net