00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Coca-Cola

EKSKLÝUZIW ÖNÜMLER ÝA-DA HYZMAT TAPGYRY: ALKOGOLSYZ IÇGILER

Kompaniýa 1928 ýylda Amsterdamda Olimpiki oýunlaryna hemaýatkärlik etdi we şondan bäri her bir Olimpiki oýuny goldaýar. Coca-Cola olimpiki türgenleri, resmi taraplary we tomaşyjylary Olimpiki oýunlaryň dowamynda öz içgileri bilen yşyklandyrýar.

Ähli 204 milli olimpiki komitetleriň we olaryň toparlarynyň hyzmatdaşy hökmünde kompaniýa Olimpiki kabul ediji şäherlerinde we bütün dünýäde sarp edijilere Oýunlaryň ruhuny ýetirmek üçin maksatnamalary we çäreleri döretmegiň güýçli däbini işläp düzdi. Coca-Cola 1986 ýylda alkogolsyz içgileriň ekslkýuziw derejesi boýunça çarter TOP maksatnamasynyň agzasy boldy. 2005 ýylda Coca-Cola kompaniýasy we MOK 2020 ýyla çenli anyklanylmadyk 12 ýyllyk öz hyzmatdaşlyk ylalaşygyny satdylar.

Coca-Cola kompaniýasy baş dünýä öndürijisi, marketology we önümçilik üçin önümiň 230-dan gowrak belgisini ulanýan alkogolsyz içgileriň we şeker erginiň konsentratlarynyň distribýuteri bolup çykyş edýär. kompaniýa bütün dünýä boýunça 200 döwletde ýerli amallara eýe.

www.coke.com