00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Visa

EKSKLÝUZIW ÖNÜMLER ÝA-DA HYZMAT TAPGYRY: TÖLEG HYZMATLARY

Guramaçylyk komitetlerine we olimpiki tomaşaçylaryna töleg hyzmatlaryny ýerine ýetirmekden daşary Visa International köp döwletlerde olimpiki türgenlerini goldamak maksatnamalarynyň däbini, şeýle-de dünýä ýaşlaryny olimpiki Hereketiň taryhyny, gymmatlyklaryny we maksatlaryny öwredýän maksatnamalary işläp düzdi.

Visa International 1986 ýyldan başlap kompaniýa TOP maksatnamasyna çarter agzasy hökmünde goşulan mahalyndan dünýä olimpiki hyzmatdaşy bolup gelýär. Visa, satuwyň ýyllyk göwrümi üç trillion ABŞ dollary bolan baş dünýä töleg brendi bolup durýar. Visa 150 gowrak döwletlerde abraýa eýe we özüniň maliýe edaralarynyň we olaryň kart saklaýjylarynyň 21000 agzalarynyň gyzyklanmalarynda innowasion töleg önümlerini we tehnologiýalaryny işläp taýýarlamakda baş orny eýeleýär.

Visa internet-töleg ulgamynda lider we u-commerce döretmekde ýa-da hemmetaraplaýyn söwdada – her bir ýerde, dürli wagtda, dürli ýagdaýda söwdany alyp barmak ukybynda pioner bolup çykyş edýär.

www.corporate.visa.com