00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Samsung

EKSKLÝUZIW ÖNÜMLER ÝA-DA HYZMAT TAPGYRY: ENJAMYŇ SIMSIZ ARAGATNAŞYGY WE KOMPÝUTER TEHNOLOGIÝALARYNYŇ TAPGYRY.

Samsung Olimpiki oýunlaryna üç on ýyllyk mundan ozal 1988 ýylda Seulde geçirlen Olimpiki oýunlarynyň ýerli hemaýatkäri hökmünde gatnaşyp başlady. 1998 ýylda Naganoda Olimpiki gyşky oýunlar bilen hyzmatdaşlyk şu günki güne çenli dowam edýän aragatnaşygyň simsiz enjamynyň tapgyry hökmünde dünýä olimpiki hyzmatdaşlygyna çenli ýokarlandy. Pyeong Chang 2018 Olimpiki gyşky oýunlaryndan başlap Samsung, Olimpiki Hereketine öz wepalylygyny has-da ýokarlandyrmak üçin, öz içine planşetleri, noutbuklary, şahsy kompýuterleri we printerleri goşup, önümleriň tapgyryny smartfonlardan IT-önümlerine çenli giňeltmek bilen Wireless Communication and Computing Equipment tapgyryna çenli giňeler.

Samsung Halkara olimpiki komitetine gatnaşmagynyň ilkinji günlerinden olimpiki maşgalanyň, tergenleriň, muşdaklaryň we sarp edijileriň has berk tejribe üçin mümkinçilikleri döredýän täsin tejribäni we innowasion tehnologiýalaryny görüp bilmekleri üçin ähli şertleri döredýär. Sarp edijileri özleriniň potensialyny we bilimini açmaga höwes döredýän Oýunlaryň barşynda toplanan täze tehnologiýalaryň kömegi bilen Samsung muşdaklara diňe bir tolgunlary duýmaga we paýlaşmaga däl, eýsem olary döretmäge mümkinçiliklerini berýär. Olimpiki hereket bilen bilelikde Samsung adatdan daşary we beýleki adamlarda höwes döredýän gazanmalar üçin umumy gymmatlyklary görkezýär “Siziň edip bilmeýän zadyňyzy etmek”.

Samsung Electronics Co., Ltd. Kompaniýasy barada

Samsung dünýäni höweslendirýär we täze pikirler we tehnologiýalar bilen geljegi döredýär. Soňky habarlar üçin news.samsung.com salgysyndaky Samsung Habar-merkezine salgylanyň.

www.samsung.com