00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Omega

Eksklýuziw önümler ýa-da hyzmat tapgyry: bölekleriň wagty (meselem, sagatlar, ters hasabatyň sagatlary ýa-da resmi sagatlary), ulgamlaryň/hyzmatlaryň möhletleri, we elektron möhletler, skoring we ulgamlaryň hem-de hyzmatlaryň tablosy. Baş-nokady Bil (Şweýsariýa) şäherinde ýerleşýän Swatch Group Ltd kompaniýasy dünýäde taýyn sagatlary boýunça iri öndüriji we distribýuter hasaplanylýar.

Swatch Group Ltd uzak wagtlap tutuş dünýä boýunça Olimpiki tarapdar we Lisenziat bolup durýar, ol 1932 ýylda Los-Anjelsdan diňe üç aýyrmalary bilen Olimpiki oýunlary üçin bölekleriň wagtyny we gulluk möhletlerini hödürledi. Swatch Group Ltd 2004 ýylda ýokary maksatnama goşulmak bilen Bütün dünýä olimpiki hyzmatdaşy boldy. Kompaniýanyň bütün dünýä olimpiki hyzmatdaşlygy 2032 Olimpiki oýunlaryna we Paralimpiki oýunlaryna ýaýradylýar.

www.omegawatches.com