00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Intel

TOP Bütün dünýä hyzmatdaşy hökmünde Intel muşdaklar bilen özara gatnaşygyň täze derejelerinde Olimpiki oýunlarynyň geljeginiň täze manysyny açmak üçin MOK bilen işleşer. Intel Olimpiki hereketiň üsti bilen we Olimpiki oýunlaryň başga gerimlerinde tehnologiýalary integrirlemek üçin beýleki olimpiki hyzmatdaşlar bilen işleşer.

Pyeong Chang 2018 ýyldaky Olimpiki gyşky oýunlaryndan başlap kompaniýa ilkinji nobatda, kontentleri, emeli akylyň syýasy maksatnamasyny we uçarmansyz uçýan enjamlary, şeýle-de Olimpiki oýunlaryny ýokarlandyrmak üçin beýleki kremniý çözgütleri işläp düzmek üçin öz syýasy maksatnamalaryny 5G, VR, 3D we 360-gradusly syýasy maksatnamalaryny ulanmaklyga gönükdiriler.

Intel haýran galdyryjy pursatlary döretmek üçin tehnologiýalaryň çäklerini giňeldýär. Intel has akylly, baglanşykly dünýä üçin esasy önümleri we tehnologiýalary işläp taýýarlamakda we öndürmekde dünýä lideri bolup durýar. intel Santa-Klaredaky, Kaliforniýa ştaty, öz baş-nokady bilen tutuş dünýä boýunça 63 döwletde 600 desgany we 106000 adamy öz içine alýar.