00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

General Electric

EKSKLÝUZIW ÖNÜMLER ÝA-DA HYZMAT TAPGYRY: ENERGOELEKTRONIKANYŇ ULGAMY, ENERGIÝANY PAÝLAMAGYŇ ULGAMY, SAGLYK: ÇAKLAÝYŇ SURATLARY, MONITORING WE ELEKTRON MEDESINA ÝAZGYSYNYŇ TEHNOLOGIÝASY, ÝAGTYLYK WE ULGAMLAR, AWIASIÝA HEREKETLENDIRIJILERI, DEMIR ÝOL ULAGLAMALAR, SUW ABZALLARY WE HYZMATY, ABZALLAŞDYRMA WE ULAGLY DAŞAMAK

GE kabul ediji döwletler, şäherler bilen jebis işleşýär we energetikany, ýagtylandyrmany, suwuň arassalanmagyny we ulaglamany öz içine almak bilen olimpiki desgalary üçin infragurluşly çözgütleri hödürleýär. Şeýle hem, GE türgenlere bejergi bermekde lukmanlara kömek etmek üçin ýerli hassahanalaryna wizualirleme üçinçaklaýyş abzallaryny we ultrases, MRT we ýazgynyň elektron medesina tehnologiýasy ýaly medesina tehnologiýalary üçin çözgütleri hödürleýär.

GE dünýäde iň çylşyrymly meseleler bilen meşgullanýan baş tehnologiýa we hyzmatlar kompaniýasy bolup durýar. energetika, saglygy goraýyň, ulag we infragurluş ulgamlarynda innowasiýalara ýöriteleşmek bilen GE dünýä boýunça 100 gowrak döwletde işleýär we 300000 golaý adamlary öz içine alýar.

www.ge.com