00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Dow

EKSKLÝUZIW ÖNÜM ÝA-DA HYZMAT TAPGYRY: RESMI HIMIKI KOMPANIÝA WE UGLEROD HYZMATDAŞLYGY

Kompaniýa, önümçilik zerurlygy we energiýanyň dikeldilýän çeşmelerini saklamak hem-de oba hojalygyň önümçiligini ýokarlandyrmak ýaly dünýäniň çylşyrymly meselelerini çözmäge kömek etmek üçin, berklik ýörelgeleri bilen, himiýany we innowasiýany baglanşdyrýar.

Ýöriteleşdirlen himiki, häzirki zaman serişdeleriň, Agro senagat kärhanalarynyň we plastmassa önümleriniň pudagynda baş diwersifisirlenen portfel giň gerimli önümleri we takmynan 160 döwletlerde, şeýle hem elektronika, energetika, basyrma we oba hojalyk ýaly ösen pudaklarda müşderiler üçin tehnologiýanyň esasynda çözgütleri hödürleýär. 2009 ýylda Dow 45 milliard ABŞ dollaryna barabar bolan ýyllyk satuw göwrümine eýe boldy we dünýä boýunça 52000 golaý adamy eýeledi.

Kompaniýanyň 5000 gowrak önümleri dünýä boýunça 37 döwletleriň 214 desgalarynda öndürilýär. “Dow” ýa-da “Company” salgylanmalary Dow Chemical Company diýmekligi we bu salgylanma göni görkezilmedik bolsa onuň konsolidirlenen golçur kärhanalaryny aňladýar.

www.dow.com