00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Pekin 2022

  • Wagty 04 FEW - 20 FEW
  • Döwleti HYTAÝ HALK RESPUBLIKASY
  • Türgenler 2871
  • Döwletler 91
  • Countries 91
  • Çäreler 109

2015-nji ýylyň 31-nji iýulynda 2022-nji ýylda geçiriljek gyşky olimpiýa oýunlaryna gatnaşan Pekin, Olimpiýa oýunlarynyň tomus we gyş neşirlerini kabul eden dünýäde ilkinji şäher boldy.

“Arassa buzda we garda şatlykly gezelenç” görnüşi bilen, Pekin 2022-nji ýyldaky ajaýyp Pekin Olimpiýa oýunlarynyň mirasyna esaslanýar we Hytaý boýunça 300 million adamy gyşky sport bilen meşgullanmaga höweslendirýär.

Olimpiýa gyş sportunyň ýedi görnüşindäki 109 çäre Pekiniň merkezi, Yanançing we Zhangjiakou merkeziniň üç ýaryş zolagynda geçirildi.

Üç ýaryş zolagy

Pekinde dört gar çäresi geçirildi (snoubordda uly howa we erkin typmak uly howa, erkekler we aýallar), üstesine-de Pekin 2008-iň miras galan ýerlerinden peýdalanyp, ähli buz çäreleri (egrem-bugram, hokkeý we konki) geçirildi.

Pekiniň etegindäki etrap (demirgazyk-günbatardan 80 km uzaklykda) we Beýik diwaryň meşhur Badaling we Juyongguan mekany bolan qankin, Alp daglarynda typmak we süýşmek (bobsleý, skelet we luge) çärelerini geçirdi.