00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Türkmenistan Halkara olimpiýa komitetiniň Baş sekretary Azat Myradow we jenap Toru Kobaýaşi bilen wideo konferensiýa barada hasabat beriň

2020-11-06 09:20:27

270

Türkmenistanyň Milli Olimpiýa Komitetiniň Baş sekretary jenap Azat Myradow we Tokio-2020 Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komitetiniň halkara gatnaşyklar bölüminiň başlygy jenap Toru Kobaýaşi bilen wideo konferensiýa barada hasabat beriň

Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlary üçin Tokio 2020 guramaçylyk komitetiniň Halkara gatnaşyklar bölüminiň başlygy jenap Toru Kobaýaşi bilen bolan duşuşygynda, Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komiteti global COVID kontekstinde Tokio 2020 tomusky Olimpiýa oýunlaryna taýýarlyk barada pikir alyşdy. 19 pandemiýa, şeýle hem Tokio 2020 guramaçylyk komitetiniň COVID-19 global pandemiýasy we onuň Olimpiýa oýunlaryna täsiri baradaky pikirleri. Türkmenistan Halkara Olimpiýa Geňeşi, Tokio 2020 Guramaçylyk komitetine elmydama goldaw bermäge taýýardyklaryny we diňe bilelikdäki tagallalar bilen bu ýagdaýlary ýeňip geçip boljakdygyny we wekiliýetimiziň Tokio-2020 açylyş dabarasyna haçan gatnaşjakdygyna sabyrsyzlyk bilen garaşýandygyny aýtdy. Olimpiýa oýunlary.

Duşuşykda Japanaponiýadaky karantin düzgünleri we olaryň Olimpiýa oýunlary wagtynda milli ýygyndynyň ýerleşdirilmegine täsiri ara alnyp maslahatlaşyldy we guramaçylyk komitetine karantinde galjak türgenler üçin okuw şertlerini döretmek teklipleri berildi. Olimpiýa obasynyň “Saglyk bazasy” barada pikir alyşmak hem geçirildi.

Türkmenistanyň Milli Olimpiýa Komiteti karantin döwrüni rahat geçirmek üçin Türkmenistanyň ähli wekiliýetini amagamagata prefekturasynyň Tendo şäherindäki lagerine getirmegi meýilleşdirýändiklerini aýtdy.