00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Dünýä Taekwondo ştab-kwartirasyny Goýanga geçirmek baradaky şertnama gol çekdi

2020-11-04 09:16:50

274

Dunýa Taekwondo, 2025-nji ýylda Goýang şäherinde täze ştab-kwartirany açmagy meýilleşdirýändigini tassyklady.

Dolandyryjy organ Günorta Koreýanyň paýtagty Seuldan häzirki Jung-gu bazasyndan gysga ýol geçer. Şu gün Goýang şäher häkimliginde gaýtadan ýerleşýän ýeri rezin möhürlemek üçin özara düşünişmek Memorandumy gol çekildi.

Goyang, Dünýä Taekwondo-ny ofis, taekwondo muzeýi, okuw desgalary we beýleki amatlyklary bolan “iň häzirki zaman” täze bina bilen üpjün eder. 2025-nji ýylda tamamlanjak senesi bilen 10 gatdan bölüner.

Täze ştab-kwartira Günorta Koreýanyň esasy giriş nokady bolan Inçon halkara howa menzilinden 40 minut uzaklykda ýerleşer. Bütindünýä taekwondo prezidenti Çungwon Çu: "Goýang şäheri bilen bu Bileleşige gol çekmäge begenýäris" -diýdi.

"Bu ädimde taekwondo söýgüsi uly rol oýnan Goýan şäheriniň häkimi Li Jae-joona minnetdar".

"Täze ştab-kwartiramyz iş mümkinçiligimizi ep-esli ýokarlandyrar we dünýädäki taekwondo maşgalasyna has gowy hyzmat etmäge mümkinçilik döreder." Mundan başga-da, myhmanlary, türgenleşik lagerlerini we başgalary kabul etmek üçin amatly we amatly ýer döreder ".

Li, geçen aý Bütindünýä taekwondo geňeşiniň mejlisinde teklip edilen ädim barada çykyş etdi.

"Prezident Choue we World Taekwondo, Goyang şäherini federasiýanyň baş edarasynyň göçürilmegi üçin şäher hökmünde saýlandygy üçin sag bolsun aýdýarys".

2022-nji ýylda Taekwondo Poomsae dünýä çempionaty Goýanga maý aýynda gowşuryldy.