00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Berk düzgün jogapkärçilik ýörelgesi

To previous page

Berk düzgün jogapkärçilik ýörelgesi, türgenden ýygnanan peşew / gan nusgalary oňaýsyz analitiki netijeleri beren ýagdaýlarda ulanylýar. 

Bu, her bir türgeniň beden nusgasyndaky maddalar üçin berk jogapkärçiligiň bardygyny we beden nusgasynda gadagan bir madda (ýa-da onuň metabolitleri ýa-da markerleri) tapylanda, gadagan edilen maddany bilgeşleýin ýa-da bilgeşleýin däl ulanan ýa-da geleňsiz ýa-da başga bir bozulmasynyň dopinge garşy düzgüniň bozulandygyny aňladýar.