00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Ýerine Ýetiriji komiteti

Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Ýerine Ýetiriji komiteti öz üstüne administratiw we ýerine ýetirji amallaryň amala aşyrylmagy üçin jogapkärçiligi alýar.

To previous page

Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Ýerine Ýetiriji komiteti öz üstüne administratiw we ýerine ýetiriji amallaryň amala aşyrylmagy üçin jogapkärçiligi alýar. 

Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Ýerine Ýetiriji komiteti öz üstüne Halkara Olimpiýa komitetiniň we Baş Assambleýanyň rezolýusiýasynyň ýörelgelerine laýyklykda kanunçylyga, tertibe we düzgüne laýyklykda administratiw we ýerine ýetiriji işiň amala aşyrylmagy üçin jogapkärçiligi alýar.