Soňky habarlar
Türkmenistanyň woleýbol boýunça milli ýygyndysy — halkara ýaryşyň kümüş medalynyň eýesi
29 Iýul, 2022
woleybol

Türkmenistanyň woleýbol boýunça milli ýygyndy topary Gyrgyz Respublikasynyň Bişkek şäherinde geçýän «CAVA Central Asia Challenge Cup 2022» halkara ýaryşynyň kümüş medalyna mynasyp boldy.

Özara duşuşyklarda ildeşlerimiz Gyrgyz Respublikasynyň, Gazagystanyň hem-de Özbegistanyň ýygyndy toparlarynyň üçüsini hem ýeňmegi başardy.

Ýaryş tertibiniň başynda ýerleşen türkmen ýygyndysy ýarym finalda Özbegistanyň ýygyndysyndan üstün çykdy. Hasap — 3:0.

Gyrgyz Respublikasynyň ýygyndy topary bilen Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň arasynda geçen oýnuň diýseň çekeleşikli geçdi. Dartgynly geçen oýunda ildeşlerimiz ýer eýeleri bolan Gyrgyz Respublikasynyň ýygyndysyndan asgyn geldi — 3:2.

Halkara hyzmatdaşlar