Soňky habarlar
Türkmen dzýudoçylary V Yslam Raýdaşlygy oýunlarynyň bürünç medallaryny gazandy
16 Awgust, 2022
dzyudo

Türkmen türgenleriniň Türkiýäniň Konýa şäherinde geçýän V Yslam Raýdaşlygy oýunlarynyň medallaryny yzygiderli gazanmaklary Türkmenistanda sportuň täze derejä çykýandygyny äşgär edýär. Nobatdaky üstünlik dzýudo boýunça gazanyldy.

66 kilogram agram derejesinde göreş düşekçesine çykan türkmen dzýudoçysy Hekim Agamämmedow finala çykmak üçin guralan duşuşyga çenli diňe ýeňiş gazandy. Diňe şol tutluşykda garşydaşyndan asgyn gelen türkmenistanly pälwan ýaryşyň bürünç medalyna eýe boldy.

Şu agramdaky tutluşykda özbek türgeni Sardor Nurullaýew ýeňşi hiç kime bermedi. Finalda ondan asgyn gelen marokkoly Abderrahman Boshita kümüş medala mynasyp boldy. Bürünç medallaryň birini ildeşimiz eýelese, ikinjisini Ramazan Koçakow gazandy.

Halkara hyzmatdaşlar