Soňky habarlar
Muhammet Altybaýew V Yslam Raýdaşlygy oýunlarynyň bürünç medalyny gazandy
17 Awgust, 2022

Türkiýe Respublikasynyň Konýa şäherinde geçirilýän V Yslam Raýdaşlygy oýunlarynda Türkmenistanyň kikboksing boýunça milli ýygyndy toparynyň agzasy Muhammet Altybaýew 67 kg agram derejesindäki ýaryşda çykyş etdi.

Dartgynly geçen bäsleşige ildeşimizden başga-da, Marokkodan, Azerbaýjan Respublikasyndan, Kamerundan, Özbegistan Respublikasyndan, Türkiýeden, Iordaniýa Haşimit Patyşalygyndan we Gazagystan Respublikasyndan bolan ussatlaryň birnäçesi gatnaşdy. Ilkinji duşuşygyndan erjellik görkezen türkmen türgeni ýaryşyň bürünç medalyna mynasyp boldy.

Ýeri gelende bellesek, V Yslam Raýdaşlygy oýunlarynda çykyş edýän kikboksing boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparyna 14 türgen agzalyk edýär.

Halkara hyzmatdaşlar