Soňky habarlar
Kristina Shermetova won the silver medal of the 5th Islamic Solidarity Games
12 Awgust, 2022
agyr-atletika

Türkmenistanyň agyr atletika boýunça milli ýygyndy toparynyň türgeni, Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň 6-nji sport mekdebiniň tälimçisi Kristina Şermetowa gyzlaryň 55 kg agram derejesindäki ýaryşynda uly üstünlige ýetdi. Şu agramdaky bäsleşige ildeşimizden başga-da, Eýran Yslam Respublikasyndan, Bangladeşden we Indoneziýadan bolan türgenleriň birnäçesi gatnaşdy.

Kristina silterläp götermekde 89 kg agyrlygy galdyryp, kiçi altyn medala eýe boldy. Itekläp 105 kg agramy galdyrmagy oňa şu görnüşiň kiçi kümüş medalyny getirdi. Iki görnüşiň jemi boýunça 194 kg agyrlygy galdyrmagy eýgeren ildeşimiz umumy netijesi boýunça hem kümüş medala mynasyp boldy.

Halkara hyzmatdaşlar