Habarlaşmak

Soraglaryňyzy, teklipleriňizi we bellikleriňizi aşakdaky form arkaly iberip bilersiňiz. Iň ýakyn wagtda jogaplanar.
Salgymyz:

Köç. Garaşsyzlyk, 76. Aşgabat, Türkmenistan 744000

Tel:

+993 (12) 211171

tel/faks:

+993 (12) 211159

E-mail:

info@olympic.tm


Halkara hyzmatdaşlar