• Ýerine Ýetiriji komiteti

    Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Ýerine Ýetiriji komiteti öz üstüne administratiw we ýerine ýetirji amallaryň amala aşyrylmagy üçin jogapkärçiligi alýar.

Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Ýerine Ýetiriji komiteti öz üstüne administratiw we ýerine ýetiriji amallaryň amala aşyrylmagy üçin jogapkärçiligi alýar. 

Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Ýerine Ýetiriji komiteti öz üstüne Halkara Olimpiýa komitetiniň we Baş Assambleýanyň rezolýusiýasynyň ýörelgelerine laýyklykda kanunçylyga, tertibe we düzgüne laýyklykda administratiw we ýerine ýetiriji işiň amala aşyrylmagy üçin jogapkärçiligi alýar.

Halkara hyzmatdaşlar