Biz barada

 • Olimpiýa hereketi

  Olimpiýa hereketi – bu HOK ýokary ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan ylalaşykly, guramaçylykly, uniwersal we hemişelik hereketler

 • Taryhy

  HOK, her dört ýyldan tomusda we gyşda geçirilýän häzirki zaman Olimpiýa oýunlaryny we ýetginjekleriň Olimpiýa oýunlaryny guraýar.

 • Orny we maksady

  Halkara Olimpiýa komiteti Olimpiýa hereketiň ýokary edarasy bolup durýar.

 • MOK

  Türkmenistanyň MOK işine döwlet edaralarynyň we olaryň wekilleriniň goşulyşmagy, şeýle-de Türkmenistanyň MOK döwlet edaralarynyň we olaryň wekilleriniň işine goşulyşmagy ygtyýar edilmeýär.

 • Ýerine Ýetiriji komiteti

  Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Ýerine Ýetiriji komiteti öz üstüne administratiw we ýerine ýetirji amallaryň amala aşyrylmagy üçin jogapkärçiligi alýar.

 • Federasiýa

  1993 ýylda Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komiteti döredilenden soň umumy 48 Milli sport federasiýasy.

Halkara hyzmatdaşlar