English Русский
  • Omega

    Omega Swatch Group Ltd sagatlarynyň 18 brendleriniň biri bolup durýar.

Eksklýuziw önümler ýa-da hyzmat tapgyry: bölekleriň wagty (meselem, sagatlar, ters hasabatyň sagatlary ýa-da resmi sagatlary), ulgamlaryň/hyzmatlaryň möhletleri, we elektron möhletler, skoring we ulgamlaryň hem-de hyzmatlaryň tablosy. Baş-nokady Bil (Şweýsariýa) şäherinde ýerleşýän Swatch Group Ltd kompaniýasy dünýäde taýyn sagatlary boýunça iri öndüriji we distribýuter hasaplanylýar.

Swatch Group Ltd uzak wagtlap tutuş dünýä boýunça Olimpiki tarapdar we Lisenziat bolup durýar, ol 1932 ýylda Los-Anjelsdan diňe üç aýyrmalary bilen Olimpiki oýunlary üçin bölekleriň wagtyny we gulluk möhletlerini hödürledi. Swatch Group Ltd 2004 ýylda ýokary maksatnama goşulmak bilen Bütün dünýä olimpiki hyzmatdaşy boldy. Kompaniýanyň bütün dünýä olimpiki hyzmatdaşlygy 2032 Olimpiki oýunlaryna we Paralimpiki oýunlaryna ýaýradylýar.

www.omegawatches.com


© Olympic.org

Halkara hyzmatdaşlar