English Русский
  • Sinhron ýüzmek

    Sinhron ýüzmek – öz başlangyjyny suw akrobatikasyndan alýan, deňeşdirerlikli täze ugur. Ol Birşelen Ştatlarda örän meşhur.

20-nji asyryň serhedinde awstraliýaly ýüzüji, Annat Kellerman, akrobatikany ýerine ýetirip ABŞ boýunça gezlenç etdi. Onuň çykyşlary örän meşhur boldy we sport döredi. 

SAZ BILEN ÝERINE ÝETIRIŞ
Sportuň bu görnüşi akrobatikany saz bilen birleşdirmek pikiri bolan Ketrin Kertis tarapyndan ösdürildi. Onuň okuwçylary 1933-34-nji ýyllarda “Ösüş asyry” Çikago Ýarmarkasynda çykyş etdiler, ol ýerde hem direktor, öňki olimpiýa platina gyzyl medalçysy Norman Ross “sinhron ýüzmek” diýlen adalgany oýlap tapdy.

Sinhron ýüzmek

Sinhron ýüzmek – öz başlangyjyny suw akrobatikasyndan alýan, deňeşdirerlikli täze ugur. Ol Birşelen Ştatlarda örän meşhur.
© Olympic.org

Halkara hyzmatdaşlar