English Русский
  • Çeperçilik gimnastika

    Gadymy grekler gimnastikany beden bien akylyň arasydaky ideal simmetriýa hasaplapdyrlar. Häzirki zaman gimnastika XIX asyryň ahyrynda ösdi.

FILOSOFIKI BAŞLANGYÇLAR
Platon, Aristotel we Gomer tüýs ýürekden gimnastika işiniň hilini berkitmek üçin çykyş etdiler. Grekler akyl bilen bedeniň arasyndaky simmetriýa diňe fiziki maşklar akyl işi bilen utgaşan wagtynda mümkin diýip hasaplaýardylar. 

TÄZEDEN DIKELME
“Çeperçilik gimnastika” adalgasy erkin akýan usullary harby taýýarlykda ulanylýan usullardan tapawutlandyrmak üçin, 1800-nji ýyllaryň başynda ýüze çykdy. Gimnastika boýunça ýaryşlar bütin Ýewropa boýunça mekdeplerde we sport klublarda ösüş başlady we 1896-njy ýylda Afinada Olimpiýa oýunlary täzeden dikeldilende, göreldeli netije berdi.

Halkara hyzmatdaşlar