English Русский
  • Welotrek

    Agaç ýapyk ýodajyklarda tigir heniz 1870-nji ýylda elmydama uly mähelle adamlary özüne çekipdi we inaugurasion Olimpiýa oýunlaryna girizildi.

AGAÇ IÇKI ÝODAJYKLAR
Heniz 1870-nji ýylda Angliýada trek ýaryşlary elmydama uly mähelle adamlary özüne çekipdi. Çapyksuwarlar häzirki wagtyň welodromlaryny ýatladýan ýapyk agaç ýodajyklarda ýaryşypdyrlar. Şeýle trekler bäsleşikleriň bütin ýyl dowam edip bilýändigini kepillendirýärdi. Emma promouterler üçin ýene-de bir uly peýda bardy – tomaşaçylara girişýygymy tölemek mümkinçiligi bardy!

OLIMPIÝA TARYHY
Trek-tigi çäreleri diňe ýaryş geçirilen Stokgolmdaky 1912-nji ýylyň Oýunlaryndan başga, 1896-njy ýyldan başlap ähli Oýunlarda gurnalypdy. 1924-nji ýyldan 1992-nji ýyl aralygynda hadysalaryň hatary umumman indiki ýaly bolupdyr: sprint, bir kilometrlik wagt synagy, tandem we toparlaýyn ýaryş. Şahsy yzarlama 1964-nji ýylda Tokioda geçirilen Olimpiýa oýunlarynyň gün tertibine goşulypdy, tandem bolsa 1972-nji ýylda Mýunhende geçirilen Oýunlardan soň aýryldy.

 

Tigir ýodajygy

Agaç ýapyk ýodajyklarda tigir heniz 1870-nji ýylda elmydama uly mähelle adamlary özüne çekipdi we inaugurasion Olimpiýa oýunlaryna girizildi.
© Olympic.org

Halkara hyzmatdaşlar