English Русский
  • BMX tigir sporty

    BMX ýaryşy motokross bilen janlandyrylyp, Kaliforniýada başlandy. Ol tiz wagtda meşhurlyga eýe boldy we özüniň ilkinji Olimpiýa çykyşyny Pekinde 2008-nji ýylda etdi.

KALIFORNIÝADA BAŞLANGYÇ
Tigir motokrossy (BMX) takmynan motokrossyň ABŞ sportuň meşhur görnüşi bolan wagtynda Kaliforniýada 1960-njy ýyllaryň ahyrynda başlandy. Sportuň bu görnüşiniň motorizirlenilen görnüşi adamyň gatnaşmagy bilen bäsleşikler üçin ruhlandyryjy boldy.

BMX BÜTIN DÜNÝÄ BOÝUNÇA ÝAÝRAÝAR
BMX ýaryşlary pes bahadan özüne çekiji hereketleri teklip edýärdi, çaga sporty bolsa, esasan-da Kaliforniýada meşhur boldy. Bu 1970-nji ýyllaryň başynda ABŞ-da BMX üçin ygtyýar beriji edaranyň döredilmegine getirdi. Soňky onýyllygyň dowamynda sport ýuwaş-ýuwaşdan halkara meşhurlyga eýe boldy.

BMX tigir sporty

BMX ýaryşy motokross bilen janlandyrylyp, Kaliforniýada başlandy. Ol tiz wagtda meşhurlyga eýe boldy we özüniň ilkinji olimpiýa çykyşyny Pekinde 2008-nji ýylda etdi.
© Olympic.org

Halkara hyzmatdaşlar