English Русский
NyşanyTürgenlerAlawTumarlarytable

Sydney 2000

Wagty Döwleti Türgenler Döwletler Çäreler
15 Sent - 01 Okt Awatraliýa 10651 199 300

 

TÄZE BIRINJILERI
Triatlon we taekwondo olimpiki maksatnama iki täze goşundy boldy. Birgit Fişer kaýakingde gyzyl medaly gazanan we 20 ýaş tapawut bilen sportuň dürli görnüşlerinde ilkinji aýal bolan wagtynda Susantika Jaýasingh Şri-Lankadan 200 m-de bürünçe dalaşgärlik eden, medaly gazanan ilkinji aýal boldy. Şeýle hem, aýallar agyr atletika we häzirki zaman bäşgöreşe ilkinji gezek gatnaşdylar.

PATYŞALARYŇ GAÝDYP GELMEGI
Sidneý ajaýyp gaýdyp gelmeleriň meýdançasy boldy, iň ajaýyby futbol boýunça ABŞ ýygyndysynyň gaýdyp gelmegi boldy. Üç oýuny yzly-yzyna utduryp, olar täzeden toparlandylar we oalryň mundan öň utduran toparlarynyň her birini utmak bilen hereketde gyzyla eýe boldylar. 

ÝATDAN ÇYKMAJAK ÇEMPIONLAR
Rýoka Tamura dýuzdonyň finalynda 48 kg derejesinde Barselonada we Atlantada utuldy, emma Sidneýda gyzyl medaly gazanmak üçin gaýdyp geldi. Stiwen Redgreýw yzygider bäş Olimpik oýunlarynda gyzyl medaly gazanan ilkinji kürekçi bolmak bilen sport bakylygyny gazandy. 400 metrlik fristaýlda 17 ýaşly awstraliýaly ýüzüji Ýan Torp gyzgalaňly öý toparynyň öňünde dünýä rekordyny urmak bilen gyzyl gazandy.

AWSTRALIÝA JEBISLIGI
Awstraliýalary türgen Keti Frimen Açylyş Dabarasynda Olimpiki alawy ýakmak sylagyna eýe boldy. Bu ruhy pursat Awstraliýa aborigen toparlary bilen dostlaşmak islegini alamatlandyrma kömek etdi. On gün geçenden soňra ol gyzgalaňly adamlaryň öňünde 400 metrlik finaly utdy.

MOK: 199 (+dört hususy sportsmenler (IOA))
Türgenler: 10,651 (4,069 aýallar, 6,582 erkekler)
Çäreler: 300
Meýletinçiler: 46,967
KMS: 16,033 (5,298 basma KMS, 10,735 habar beriji kompaniýalary)

Re-Live (göni göýberiş) Sidbeý 2000!

Triatlon we taekwondo olimpiki maksatnamasyna iki täze goşulma boldy. Susantika Jaýasingh Şri-Lankadan 200 m-de bürünçe dalaşgärlik eden, medaly gazanan ilkinji aýal boldy.
© Olympic.org
Olimpiýa oýunlary

Halkara hyzmatdaşlar