English Русский
NyşanyTürgenlerAlawTumarlarytable

Barcelona 1992

Wagty Döwleti Türgenler Döwletler Çäreler
25 Iýul - 09 Awgust Ispaniýa 9356 169 257

 

1972 ýylda ilkinji gezek Oýunlar wajyp global syýasy üýtgeşmeleriň garşylyklaryndan erkindi. Aparteid Günorta Afrikada gadagan edildi. Soňra Berlin diwarynyň ýykylmasy we Günbatar hem-de Gündogar Germaniýanyň birleşmesi boldy. Kommunizm gutardy, we Sowet Soýuzy “birleşen topar” hökmünde gatnaşan 15 aýratyn döwletlere bölündi.

ÖWRENJELER WE ÝAŞLAR
Beýsbol sergi we öňki alty Oýunlarda görkezme sporty hökmünde dörän tertibiň doly medaly hökmünde ilkinji gezek öňe çykdy. Şeýele-de, badminton we aýallary dýuzdosy, we ispan sekizlikdäki kokseýn olimpiki maksatnamalaryna goşuldy, 11 ýaşly Karlos Front 1900 ýylyş iň ýaş olimpiki bäsdeşi boldy.

ÝATDA GALAN ÇEMPIONLAR
Erkekleriň basketboly ähli professionallar üçin açykdy, we ABŞ Magiýa Jonsony, Maýkl Jordany we Larri Berdi goşmak bilen ýyldyzlaryň “Arzuwlar toparyny” ugratdy, olar bu hadysada baş orny we gyzyly eýelediler. Ýene-de bir geň galdyryjy ýerine ýetiriji bolup dördüsini bir günde, alty gyzyly gazanan gimnast Witaliý Şerbo çykyş etdi.

AFRIKANYŇ YNAMY
Finalyň soňky aýlawynda 10 000 m-de Derartu Tulu Efiopiýa lider boldy we utdy. Soňky çyzykda ol ak günortaafrikaly öz garşydaşy Elan Maýera garaşdy. Olar ellerini ele alyp täze Afrikanyň ynamyny nyşanladan utuş aýlawyna bardylar.

MOK: 169
Türgenler: 9,356 (2,704 aýallar, 6,652 erkekler)
Çäreler: 257
Meýletinçiler: 34,548
KMS: 13,082 KMS (5,131 ýazgy neşir etmeler, 7,951 habar beriş)

1992 ýylda Barselonadan saýlanan

Erkekleriň basketboly ähli professionallar üçin açykdy, we ABŞ Magiýa Jonsony, Maýkl Jordany we Larri Berdi goşmak bilen ýyldyzlaryň “Dream Team” ugratdy. Elbet-de, olar bu hadysada başda durdylar we gyzyl gazandylar. Ýene-de bir geň galdyryjy ýerine ýetiriji bolup dördüsini bir günde, alty gyzyly gazanan gimnast Witaliý Şerbo boldy
© Olympic.org
Olimpiýa oýunlary

Halkara hyzmatdaşlar