English Русский
NyşanyTürgenlerAlawTumarlarytable

Atlanta 1996

Wagty Döwleti Türgenler Döwletler Çäreler
19 Iýul - 04 Awgust Amerikanyň Birleşen Ştatlary 10318 197 271

 

DRAMA WE TRAGEDIÝA
Haçan-da gazan Muhamed Aliniň sport rowaýaty bilen yşyklanan wagtynda 1996 ýylyň oýunlary dramatiki we ruhy başlangyjy aldylar. Emma 27 iýulda, haçan-da Olimpiki seýilgähde ýüzýyllyk terror partlamasy bolanda heläkçilik boldy. Iki adam ýogaldy, ýene-de 110 adam ýaralandy. 

BIRINJI OLIMPIKI
Olimpiki oýunlaryň taryhynda ilkinji gezek tanymal 197 milli olimpiki komitetler görkezildi. Plýaž woleýbol, dag welosipedlerinde gezelenç, ýeňil kürekleme we aýal-gyzlaryň futboly  ilkinji gezek döredi, deňizçi Hýubert Raudaşl dokuz Olimpiki oýunlaryna gatnaşan ilkinji adam boldy.

ÝATDA GALAN ÇEMPIONLAR
Ýeňil atletikada Fransuz çempiony Mari-Žoze perek 200 m utdy we 400 m-de öz titulyny gorady. Ol ähli döwür üçin iň şowly fransuz türgeni we iki gezek 400 m utan türgen boldy. Yza galmazlyk üçin ABŞ-ly Maýkl Jonson ylgap 200 we 400 metr aralykda utan Olimpiki oýunlaryp taryhynda ilkinji adam boldy. Onuň 19.32 sekundda 200 m utuşy täze dünýä rekordyna eýe boldy.

TÜRK IDOLY
Türk agyr atlety Naim Süleýmänogly taryhda üç olimpiki titulyny utan ilkinji agyr atlety boldy. “Ol bar wagtynda restoranda hiç kim hasaplaşmany soramaýar; Eger-de ol tizligi ýokarlandyrsa oňa tizligi ýokarlannadygy üçin jerime salmaýarlar”, diýip habarçylar belleýärler.

MOK: 197
Atletler: 10,318 (3,512 zenanlar, 6,806 erkekler)
Çäreler: 271
Meýletinçiler: 47,466
KMS: 15,108 KMS (5,695 ýazgy çap etmeler, 9,413 habar beriş)

Atlanta 1996 saýlananlary

Olimpiki oýunlaryň taryhynda ilkinji gezek Oýunlarda sylaglanan 197 milli olimpiki komitetleri öňe çykaryldy. Plýaž woleýbol, dag welosipedlerinde gezelenç, ýeňil kürekleme we aýal-gyzlaryň futboly ilkinji gezek döredi, deňizçi Hýubert Raudaşl (AUT) dokuz Olimpiki oýunlaryna gatnaşan ilkinji adam boldy.
© Olympic.org
Olimpiýa oýunlary

Halkara hyzmatdaşlar