gün
sag
min
sek

Türkmenistanyň Olimpiýa Komiteti

  • Bilýard sport arena

    Bilýard sport arena Olimpiýa şäherjiginiň günortasynda ýerleşýär.

Bilýard sport arena Olimpiýa şäherjiginiň günortasynda ýerleşýär. Bu desgada bilýard sporty boýunça ýaryşlar geçiriler. Onuň sygymlylygy 1 000 adam.

Halkara hyzmatdaşlar