English Русский
gün
sag
min
sek
Soňky habarlar
Halkara Tennis Federasiýasynyň wekilleri bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk
26 Ýanwar, 2021 ý.
ttf.gov.tm/tm

2021-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda Türkmenistanyñ Tennis Federasiýasynyň baş kätibi E.Dowletow we Türkmenistanyñ Milli Olimpiýa Komitetiniň baş kätibi A.Akmämmedow bilen Halkara Tennis Federasiýasynyň wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Gün tertibinde ýurdumyzda geçirilmegi meýilleşdirilýän Dewisiň Kubogy ugrundaky ýaryşyň Aziýa we Okeaniýa döwletleriniň sebitleýin IV toparynyň duşuşyklarynyň guramaçylyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
Halkara Tennis Federasiýasy, geçiriljek duşuşyklara öňünden taýýarlyk işlerine başlanandygy üçin türkmen tarapyna minnetdarlyk bildirdi.

 

Halkara hyzmatdaşlar