English Русский
gün
sag
min
sek
Soňky habarlar
Bütindünýä Taekwondo federasiýasy ştab-kwartirasyny Koýan şäherine geçirmek barada şertnama baglaşdy
04 Noýabr, 2020 ý.

Bütindünýä Taekwondo federasiýasy 2025-nji ýylda Koýan şäherinde täze ştab-kwartirasyny açmagy meýilleşdirýändigini tassyklady. Dolandyryjy gurama Çung-gu şäherindäki häzirki bazasyndan Günorta Koreýanyň paýtagty Seulyň üstünden gysga ýol geçer. Şu gün Koýan şäher häkimliginde şol ýeri saklamak üçin özara düşünişmek Memorandumyna gol çekildi.

Koýan taekwondo dünýäsine ofis giňişligini, taekwondo muzeýini, synp otaglaryny we beýleki amatlyklary öz içine alýan döwrebap, täze bina bilen üpjün eder. Bina 10 gata bölüner we 2025-nji ýylda bellenilen senede gurluşygy tamamlanar. 

Täze ştab-kwartira Günorta Koreýanyň esasy giriş nokady bolan Inçhon halkara howa menzilinden bary-ýogy 40 minutda ýerleşer. Bütindünýä Taekwondo federasiýasynyň Prezidenti Çungwon Çoy: "Biz Koýan şäheri bilen bu özara düşünişmek memorandumyna  gol çekmekden hoşal" -diýdi. "Bu hereketde taekwondo bolan söýgüsi uly rol oýnan Koýan şäheriniň häkimi Li Çže Çžune örän minnetdar". 

"Täze ştab-kwartiramyz iş mümkinçiligimizi ep-esli ýokarlandyrar we dünýädäki taekwondo maşgalasyna has gowy hyzmat etmäge mümkinçilik döreder. Mundan başga-da, myhmanlary ýerleşdirmek, türgenleşik lagerleri we başgalar üçin amatly ýer döreder". 

Li geçen aý Bütindünýä Taekwondo geňeşiniň mejlisinde teklip edilen ädim barada çykyş etdi. "Taekwondo federasiýasynyň merkezini göçürmek üçin Koýan şäherini saýlandyklary üçin Prezident Çoya we Bütindünýä Taekwondo federasiýasyna sag bolsun aýdýarys" –diýdi. 

2022-nji ýylda Taekwondo phumse dünýä çempionaty Koýan şäherine maý aýynda gowşuryldy.

 

Halkara hyzmatdaşlar