English Русский
gün
sag
min
sek
Soňky habarlar
Türkmenistanda, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan "Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy" taryhy rezolýusiýasynyň kabul edilmeginiň 25 ýyllygyna bagyşlanan dabaralar geçiriler.
05 Noýabr, 2020 ý.

Türkmenistanda, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan "Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy" taryhy rezolýusiýasynyň kabul edilmeginiň 25 ýyllygyna bagyşlanan dabaralar geçiriler.

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň taryhynda ýetip gelýän şöhratly senäniň bellenilmegine bagyşlanan milli çempionatlar we dürli sport ýaryşlary geçirilýär. Hemişelik bitaraplyk statusynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilýän ýaryşlaryň köpüsi sportyň olimpiýa görnüşlerine degişlidir.

Stadionlarda we köpugurly sport merkezlerinde bolup geçýän dürli sport bäsleşiklerine ýurdumyzyň raýatlary gatnaşyp hem-de bu şatlykly waka şaýat bolup bilerler.

 

Halkara hyzmatdaşlar