English Русский
gün
sag
min
sek
Soňky habarlar
Ispaniýa we Portugaliýa 2030-njy ýylda dünýä çempionatyny geçirmek barada bilelikde ýüz tutarlar
13 Oktýabr, 2020 ý.

Ispaniýa bilen Portugaliýa 2030-njy ýylda futbol boýunça dünýä çempionatyny geçirmek barada  bilelikde arza bererler.

Ispaniýa bilen Portugaliýanyň milli ýygyndylarynyň arasyndaky dostlukly oýnuň öňüsyrasynda taraplar degişli şertnama gol çekdiler. RFEF prezidenti Luis Rubiales, onuň portugaliýaly kärdeşi Fernando Gomes şeýle hem, UEFA-nyň wise-prezidenti iki ýurtda futbolyň ösmegi üçin hyzmatdaşlyk şertnamasyny tassykladylar.

Ispaniýa 1982-nji ýylda dünýä çempionatyny we 1964-nji ýylda Ýewropa çempionatyny kabul etdi. Portugaliýa 2004-nji ýylda kontinental çempionaty kabul etdi.

Bu 2030-njy ýyldaky dünýä çempionatyny geçirmek üçin ilkinji bilelikdäki teklip däl. Çiliniň prezidenti Sebastian Piñera, Rane ýaryşy Argentina, Urugwaý we Paragwaý bilen bilelikde geçirmäge taýýardygyny aýtdy. Bolgariýanyň, Serbiýanyň, Gresiýanyň we Rumyniýanyň Dünýä çempionaty-2030 üçin bilelikdäki arzany tabşyrmagy meýilleşdirýändigi habar berildi. Ispaniýanyň ýeke özi ýaryşy geçirmäge taýýardyr we Beýik Britaniýa Irlandiýa bilen bilelikde dünýä çempionatyny guramak hukugy üçin bäsleşip biler.

2022-nji ýyldaky dünýä çempionaty Katarda, 2026-njy ýylda ABŞ, Kanada we Meksikada geçiriler. 2026-njy ýyldaky dünýä çempionatynda toparlaryň sany 32-den 48-e çenli artdyrylar. Duşuşyklaryň köpüsi ABŞ-da oýnalar.

Halkara hyzmatdaşlar