English Русский
gün
sag
min
sek
Soňky habarlar
Tokio 2020 Olimpiýa ody Olimpiýa muzeýinde sergi ediler
27 Awgust, 2020 ý.

Olimpiýa odunyň 2020-nji ýylyň 1-nji sentýabryndan Tokiodaky täze Milli stadionyň ýanynda hemmeler üçin sergi edilmegine garaşylýar. Olimpiýa ody, koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak çäresiniň çäginde köpçülikleýin görkezişden soň, aprel aýynda Ýaponiýanyň näbelli bir ýerinde guruldy. Bu karar Ýaponiýanyň premýer-ministri Şinzo Abe tarapyndan adatdan daşary ýagdaý yglan edilmegi bilen gabat geldi.

Kýodo habarlaryna görä, Tokio-2020 guramaçylyk komiteti Olimpiýa oduny halka täzeden tanatmak kararyna geldi. Olimpiýa odunyň täze Milli stadionyň gapdalynda ýerleşýän Ýaponiýa Olimpiýa muzeýinde oturdylmagyna garaşylýar.

Muzeýde Ýaponiýanyň kabul eden Tokio-1964, Sapporo-1972 we Nagano-1998 tarapyndan geçirilen üç Olimpiýa oýunlarynyň hersiniň Olimpiýa gazanynyň nusgalary görkezilen. “Kyodo News”, Olimpiýa odunyň çyranyň içinde saklanjakdygyny we muzeýe baryp görmek üçin myhmanlaryň öňünden petek almalydygyny habar berdi.
COVID-19 howpuny azaltmak maksady bilen muzeýe gelýänleriň sany 30 minutda 60 adam bilen çäklener diýlip garaşylýar.
Gaýra süýşürilen Olimpiýa oýunlarynda fakel estafetasynyň ilki başdaky tertibi saklanar. Olimpiýa oýunlary indiki ýyla mart aýynda Fukuşimada fakel estafetasynyň başlanmagynyň iki gün öňisyrasyna yza çekildi.

Tokio-2020 guramaçylary ilki başdaky meýilnamalaryny durmuşa geçirmegi dowam etdirseler, fakel estafetasy 121 gün dowam eder. Ol 25-nji martda Fukuşima prefekturasyndaky J-Village milli futbol tälim merkezinde başlar.
Gaýra süýşürilen Olimpiýa oýunlary indiki ýylyň 8-nji awgustyndan öň geçirilmeli, şondan soň 24-nji awgustdan 5-nji sentýabr aralygynda Paralimpiýa oýunlary geçiriler.

 

Halkara hyzmatdaşlar