English Русский
gün
sag
min
sek
Soňky habarlar
HGF galan saýlama ýaryşlary üçin täze seneleri kesgitlemegiň üstünde işleýär
08 Iýun, 2020 ý.

Halkara Gimnastika federasiýasy (HGF) galan saýlama ýaryşlary üçin täze seneleri kesgitlemegiň üstünde işleýär.
Şeýlelik-de, saýlama ýaryşlarynyň täze senelerini kesgitlemek üçin kontinental birleşikleri we oýunlaryň guramaçylyk komitetleri bilen işjeň gepleşikler alnyp barylýar.

Häzirki wagtda, Gimnastika boýunça Ýewropa çempionatynyň  erkekleriň   arasyndaky bäsleşiginiň  9-13-nji dekabr aralygynda, aýallaryň arasynda bolsa 17-20-nji dekabr aralygynda Bakuwda (Azerbaýjan) geçiriljekdigi anyk belllenildi. Ýene bir Ýewropa ýaryşy - Çeper gimnastika boýunça Ýewropa çempionaty 26-29-njy noýabry aralygynda Kiýewde (Ukraina) geçiriler. Galan saýlawlaryň wagty bolsa soňra yglan ediler.

Halkara hyzmatdaşlar