gün
sag
min
sek

Türkmenistanyň Olimpiýa Komiteti

Soňky habarlar
Halkara sambo federasiýasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşyk geçirildi
29 Fewral, 2020 ý.

Soçi şäherinde (Russiýa Federasiýasy) Türkmenistanyň Milli olimpiýa komitetiniň Baş sekretary Azat Myradowyň Halkara sambo federasiýasynyň (FIAS) ýolbaşçysy bilen duşuşygy boldy.

Onda 2020-nji  ýylyň fewralynda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda geçirilmegi göz öňünde tutulýan sambo boýunça dünýä çempionatyny guramagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Gepleşikleriň dowamynda FIAS-niň wekilleriniň Aşgabada gözegçilik sapary bilen gelmekleri barada ylalaşyga gelindi.

Halkara hyzmatdaşlar