gün
sag
min
sek

Türkmenistanyň Olimpiýa Komiteti

Soňky habarlar
TÜRKMENISTAN BILEN BELARUS SPORT ULGAMYNDA HYZMATDAŞLYK ETMEK BARADAKY MAKSATNAMA GOL ÇEKDI
14 Fewral, 2020 ý.

Türkmenistan bilen Belarus sport ulgamynda hyzmatdaşlyk eder. Bu meseläni Belarusyň Türkmenistandaky ilçisi Wýaçeslaw Beskostyý bilen Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrli Daýanç Gulgeldiýew ara alyp maslahatlaşdylar. 

Halkara hyzmatdaşlar