English Русский
gün
sag
min
sek
Soňky habarlar
Saud Arabystanynyň futzal ýygyndysy Aziýa çempionatyna taýýarlyk görmek üçin Aşgabady saýlap aldy
22 Ýanwar, 2020 ý.

Türkmenistanyň futzal boýunça milli ýygyndysynyň baş tälimçisi Robert Grdowiçiň türkmen metbugatyna beren interwýusyndan hem mälim bolşy ýaly, Saud Arabystanynyň futzal ýygyndysy Aziýa çempionatynyň öňüsyrasyndaky türgenleşikler üçin Aşgabadyň Olimpiýa şäherçesini saýlap aldy.

Munuň üçin milli ýygyndynyň ýaryşyň başlanmazyndan birnäçe gün ozal Türkmenistana gelmegine garaşylýar. Olimpiýa şäherçesinde Türkmenistanyň we Saud Arabystanynyň ýygyndylarynyň arasynda ýoldaşlyk duşuşyklarynyň ikisi geçiriler. Bu iki ýygyndy geçen ýyl Horwatiýada geçirilen halkara ýaryşyň öňüsyrasynda hem ýoldaşlyk duşuşygyny geçiripdiler.

Yklym çempionatynyň «D» toparçasynda ýaryşjak Saud Arabystany bu ýaryşa taryhynda ikinji gezek gatnaşýar. Olar ilkinji gezek 2016-njy ýylda ýaryşypdylar.

Halkara hyzmatdaşlar