gün
sag
min
sek

Türkmenistanyň Olimpiýa Komiteti

Soňky habarlar
Türkmenistandan Agyr atletikaçy Hojamuhammet Toýçiýew-Aziýanyň çempionatynda kümüş medaly gazandy
29 Aprel, 2019 ý.

Türkmenistanly türgen Hojamuhammet Toýçiýew Agyr atletika boýunça Aziýanyň çempionatynda üçünji ýeri eýeledi.

Ýaryş 2019-njy ýylyň 20-28-nji aprelinde Hytaýyň Ninbo şäherinde geçdi.

Bu ýaryşda gazanylan üstünlik oňa Tokio Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga hukuk berýär.

Türgenimiz iki görnüşiň jemi boýunça ol 421 kg toplady, şol sanda itekläp götermekde- 234 kg, birden götermekde-187 kg. Şeýle hem, Toýçyýew birden galdyrmakda hem kümüş medalyň eýesi boldy. Iki görnüşiň netijesi boýunça Taýwanly Çen Şinze ikinji ýeri (422 kg) eýeledi, birinji ýeri Eýranly Ali Daudi (432kg) eýeledi

Halkara hyzmatdaşlar