Türkmenistanyň Olimpiýa Komiteti

  • Ýerine ýetiriji geňeş

    Türkmenistanyň Milli olimpiki komitetiniň ýerine ýetirji geňeşi öz üstüne administratiw we ýerine ýetirji amallaryň amala aşyrylmagy üçin jogapkärçiligi alýar.

Türkmenistanyň Milli olimpiki komitetiniň ýerine ýetirji geňeşi öz üstüne administratiw we ýerine ýetirji amallaryň amala aşyrylmagy üçin jogapkärçiligi alýar. 

Türkmenistanyň Milli olimpiki komitetiniň ýerine ýetirji geňeşi öz üstüne Halkara olimpiki komitetiniň we Baş Assambleýanyň rezolýusiýasynyň ýörelgelerine laýyklykda kanunçylyga, tertibe we düzgüne laýyklykda administratiw we ýerine ýetirji işiň amala aşyrylmagy üçin jogapkärçiligi alýar.

Halkara hyzmatdaşlar